EKOSİSTEMLER ARASINDA BİLİME YOLCULUK

TR:


Farklı illerden gelen öğrenciler ile İstanbuldaki çeşitli mekanlarda ekosistemler üzerine bilimsel çalışmalar yürütüldü.


EKOSİSTEMLER ARASINDA BİLİME YOLCULUK

Proje Sahibi: Dr. Gökşen Üçüncü
Projenin Ortakları: Şişli Kaymakamlığı, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Destekçileri: İstanbul Valiliği, Şişli Belediyesi, İstanbul Orman Fakültesi
Projenin Fon kaynakları: TÜBİTAK
Proje Dönemi: 2018 Bitti.


Projenin Amacı: Gözlem yoluyla ekosistemi oluşturan ögeleri ilişkisel bir bütün içerisinde ele alarak farklı ekosistemlerin işleyişi ve döngüsü hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.


Projenin Faaliyetleri: Belgrad Ormanı, Emingan Korusu , Atatürk Arboretumu , İstanbul Boğazı'nda deniz ekosistemini tanıyarak tür, ekosistem ve habitat parçalanması kavramlarını alanda gözlemlenmesi sağlanmıştır.  Eko sanatçılar doğadan esinlenerek doğal materyallerle sanatsal ürünler ortaya koymuşlardır.  Bahçesi yaşayan şifalı bitkiler müzesi olarak da anılan Mihrabat Korusu ve Beylerbeyi Sarayı’nda ekosistemi tanıyarak tür, ekosistem ve habitat parçalanması kavramları alanda gözlemlenmiştir.

Proje Çıktıları: 9 ilden katılan 25 BİLSEM öğrencisi ile 1 haftalık eğitim kampı gerçekleştirilmiştir. Eğitim kampı sırasında öğrencilerin ürettiği materyallerden sergi yapılmıştır.
 


Eng:

With students from various provinces, scientific studies on ecosystems were held in multiple locations in Istanbul.


JOURNEY TOWARDS SCIENCE THROUGH ECOSYSTEMS

Project Owner: Dr. Gökşen Üçüncü
Project Partners: Şişli District Governorate, Beykoz Disctrict Directorate of National Education
Project Supporters: İstanbul Governorate, Şişli, İstanbul Faculty of Forestry
Project Funder: TUBİTAK
Project Period: 2018 Over.

The Purpose of the Project: Through observing the elements that composes an ecosystem in a relational way, it is aimed to raise awareness on the process and the cycle of different ecosystems.

Project Activities: By examining the ecosystems in Belgrad Forest, Emirgan Grove, Atatürk Arboretum and the sea ecosystem of Bosphorus, the concepts of species, ecosystem and habitat fragmentation observation on field were provided. Inspired by the nature, eco artists created artwork by using natural materials. The notions of species, ecosystem and habitat fragmentation was observed in the ecosystems of Beylerbeyi Palace and Mihrabat Korusu, which is also called a museum of herbs.

Project Outcome: A 1 week training camp was carried out with 25 BİLSEM students from 9 different provinces. During the camp, an exhibit was held consisting of the materials produced by the students.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın