Y- Volunteering Europe - Lambeth Youth

TR:


Projenin Amacı: Dezavantajlı grupların spor yoluyla topluma kazandırılması amaçlanmıştır.


Y- Volunteering Europe - Lambeth Youth

Proje Sahibi: Community Education and Lynx İngiltere
Projenin Ortakları: Şişli Kaymakamlığı, İngiltere
Proje Fon Kaynakları: İngiltere Ulusal Ajansı
Proje Dönemi: 2018 – Devam ediyor

Projenin Amacı: Dezavantajlı grupların spor yoluyla topluma kazandırılması amaçlanmıştır.

Projenin Faaliyetleri: İngiltere’den İstanbul’a gelecek sosyal ve fiziksel anlamda dezavantajlı 13 İngiliz genç Türkiye’deki akranlarıyla beraber dezavantajlı gençlerin spor yoluyla topluma kazandırılmalarını sağlayacaktır.

Proje Çıktıları: Katılımcıların spor faaliyetleri yoluyla topluma kazandırılmaları ve dezavantajlı gençler açısından da spor yoluyla yaratılan farkındalık sayesinde kendilerini toplumun faydalı bir parçası olarak hissetmeleri sağlanmış olacaktır.

 


Eng:

Purpose of the Project: Integrating disadvantaged individuals into the society through sports.


Y- Volunteering Europe - Lambeth Youth

Project Owner: 
Community Education and Lynx UK
Project Partners: Şişli District Governorate, the United Kingdom
Project Funder: British National Agency
Project Period: 2018 - Continuing

Purpose of the Project: Integrating disadvantaged individuals into the society through sports.

Project Activities: A group of 13 physically or socially disadvantaged young people will be coming to Istanbul from the United Kingdom to work with their local peers with the purpose of integrating disadvantaged young people into the society through sports.

Project Outcome: It will be provided that reintegration of the participants into society through the sport activities, and for the disadvantaged youth, with the help of the awareness that created by sports, they will feel as a beneficial part of the society. 

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın