GENÇLİK İÇİN YEŞİL ENERJİ

TR:


Projenin Amacı: İklim değişimi, enerji üretimi, atık yönetimi, su kaynakları, biyoçeşitlillik konularında yapılan etkinliklerle ilçemiz öğrencilerinin çevre farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.


GENÇLİK İÇİN YEŞİL ENERJİ

Proje Sahibi: Türk-Alman Üniversitesi
Proje Ortağı: Şişli Kaymakamlığı, Almanya ve Slovenya
Proje Fon Kaynakları: Türkiye Ulusal Ajansı
Proje Dönemi: 2017 – Devam ediyor

Projenin Amacı: İklim değişimi, enerji üretimi, atık yönetimi, su kaynakları, biyoçeşitlillik konularında yapılan etkinliklerle ilçemiz öğrencilerinin çevre farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

Projenin Faaliyetleri: Sürdürülebilir kalkınmayı sağlama ve yenilenebilir enerjinin kullanımına özendirme amaçlı lise çağındaki gençlerin bu alanda yarışma düzenlemeleri ve başarılı olanların Almanya ve Slovenya’da 2 hafta staj görmeleri planlanmıştır.

Proje Çıktıları: 7 adet cep telefonu uygulaması, 33 öğrenciye Slovenya ve Almanya’da 1 haftalık 2 akademi çalışması yapılmıştır.
 


Eng:

Purpose of the Project: Raising local youths awareness on the subjects climate change, energy production, waste management, water recoursesbio-diversity is aimed.


GREEN ENERGY FOR YOUTH

Project Owner:
Turkish-German University
Project Partners: Şişli Disctrict Governorate, Germany and Slovenia
Project Funders: Turkish National Agency
Project Period: 2017 - Continuing 

Purpose of the Project: Raising local youth's awareness on the subjects climate change, energy production, waste management, water resources and bio-diversity is aimed.

Project Activities: Competitions were organized among high school children with the purpose of ensuring sustainable development and encouraging the use of renewable energy; the successful ones were planned to have a 2 week internship program in Germany and Slovenia.

Project Outcome: 7 phone applications, 2 academic one-week studies for 33 students in Slovenia and Germany.
 

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın