Y-European Volunteer 

TR:


Projenin Amacı: Romanya ve Rusya’dan gelecek toplam 8 gönüllü 6 ay boyunca Kaymakamlığımızın sosyal projelerinde gönüllü olarak çalışacaktır. Bu sayede ilçemizin tanıtımı ve kültürler arası etkileşimin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.


Y-European Volunteer 

Proje Sahibi: Cef Lyncx
Proje Ortakları: Şişli Kaymakamlığı, Romanya, Rusya, İngiltere
Proje Fon Kaynakları: İngiltere Ulusal Ajansı
Proje Dönemi: 2018 – Devam ediyor

Projenin Amacı: Romanya ve Rusya’dan gelecek toplam 8 gönüllü 6 ay boyunca Kaymakamlığımızın sosyal projelerinde gönüllü olarak çalışacaktır. Bu sayede ilçemizin tanıtımı ve kültürler arası etkileşimin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Projenin Faaliyetleri: 6 ay süre için gönüllümüz Abdullah Enes AVCI İngiltere’ye gönderilmiştir.

Proje Çıktıları: Abdullah Enes AVCI isimli gönüllümüz İngiltere’ye giderek  Cef Lyncx kurumundaki dezavantajlı gençlerin spor ve sosyal etkinlik çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda gönüllümüz farklı kültürlerle yaşamayı öğrenerek, kendi başına kültür şokunun üstesinden gelebilecektir. Bu kazanımlarla, ileriki yaşamında ufkunun genişlemesi için önemli adımlar atmış olacaktır.
 


Eng:

Purpose of the Project: 8 vonlunteers from RomaniaRussia will be working voluntarily on the social projects of our governorate for 6 months. This way, the intoduction of our districtthe interaction between cultures is aimed.


Y-European Volunteer 

Project Owner:
Cef Lyncx
Project Partners: Şişli District Governorate, Romania, Russia, United Kingdom
Project Funders: UK National Agency
Project Period: 2018 - Continuing

Purpose of the Project: 8 vonlunteers from Romania and Russia will be working voluntarily on the social projects of our governorate for 6 months. This way, the intoduction of our district and the interaction between cultures is aimed. 

Project Activities: Our volunteer, Abdullah Enes AVCI was sent to the UK for 6 months.

Project Outcome: Working in the foundation Cef Lyncx in the UK, our volunteer Abdullah Enes Avcı is contributing to the sports and social activities of the disadvantaged young people. This way, our volunteer will learn how to live with different cultures and overcome the culture shock on his own. The experience he gains will be an important step on broadening his horizon for his future life.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın