Fight Islamafobi

TR:


Projenin Amacı: İslamofobiyi engellemek.


Fight İslamofobi

Proje Sahibi: Sosyal Akıl Association
Proje Ortakları: Şişli Kaymakamlığı, İstanbul Valiliği, Medeniyet Üniversitesi
Proje Fon Kaynakları: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Proje Dönemi: 2018 Bitti.

Projenin Amacı: İslamofobiyi engellemek. 

Projenin Faaliyetleri: Projede sanal ortamlarda, gerek oyunlarda, gerek web sitelerinde karşılaşılan İslamofobik içeriklerin kaydedileceği bir Android program hazırlanarak bu konuda seminerlerle farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

Proje Çıktıları: Projenin bütün faaliyet ve aşamalarının bilgilendirmesinin yapılacağı web sitesi, İslamofobik içeriklerin bildirimde (ihbar) bulunulacağı Android ve IOS uygulamalarının yazılımları devam etmektedir.
 


Eng:

Purpose of the Project: Preventing Islamofobia.


Fight Islamofobia

Project Owner: 
Sosyal Akıl Derneği
Project Partners: Şişli District Governorate, İstanbul Governorship, Medeniyet University
Project Funders: The Ministry of Youth and Sports
Project Period: 2018 Over.

Purpose of the Project: Preventing Islamofobia.

Project Activities: Developing an android application for detecting Islamofobic content on virtual environments such as video games or websites, holding seminars for awareness.

Project Outcome: A website for following the information on the project activities and phases, the development of the software for denunciation of Islamofobic content in both Android and IOS continues.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın