MUTLU BİR GELECEK İÇİN EĞİTİM

TR:


Projenin Amacı: Eğitim alanında uluslararası tecrübeye sahip International Centre for Development of EducationTraining ICDET BG Kurumunda 18-30 yaş aralığında 5 katılımcı 2018 yılı Şubat ve Mart aylarında Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da eğitim metotları geliştirilmesi, mevcut metotlardaki eksikler, ülkemizin eğitim sistemine entegre edilebilecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve kültürel farklılıklar konularında eğitim almışlardır.


MUTLU BİR GELECEK İÇİN EĞİTİM

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı
Projenin Ortakları: Bulgaristan (ICDET)
Proje Fon Kaynakları: Türkiye Ulusal Ajansı
Proje Dönemi: 2017- 2018 Bitti.

Projenin Amacı: Eğitim alanında uluslararası tecrübeye sahip International Centre for Development of Education and Training ICDET BG Kurumunda 18-30 yaş aralığında 5 katılımcı 2018 yılı Şubat ve Mart aylarında Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da eğitim metotları geliştirilmesi, mevcut metotlardaki eksikler, ülkemizin eğitim sistemine entegre edilebilecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve kültürel farklılıklar konularında eğitim almışlardır.

Projenin Faaliyetleri: Bulgaristan’a gidilmiş, inceleme gezisi ve eğitim toplantısı yapılmıştır.

Proje Çıktıları: Türkiye ve Bulgaristan’da eğitim yöntemlerindeki farklılıklar tespit edilerek  ülkemizin eğitim sistemine entegre edilebilecek yeni metotların geliştirilmesi ve kültürel farklılıklar konularında çalışmalar yapılmıştır.

 


Eng:

Purpose of the Project: In FebruaryMarch 2018, 5 participants between 1830 years old were trained in Sofia, the capital of Bulgaria, on improving educational methods, deficiencies in the current methods, developing new methods that can be integrated to our countrys system of educationcultural differences by International Centre for Development of EducationTraining ICDET BG institution which has an international experience on education.


EDUCATION FOR A HAPPIER FUTURE 

Project Owner: Şişli District Governorate
Project Partners: Bulgaria (ICDET)
Project Funder: Turkish National Agency
Project Period: 2017 - 2018 Over

Purpose of the Project: In February and March 2018, 5 participants between 18 and 30 years old were trained in Sofia, the capital of Bulgaria, on improving educational methods, deficiencies in the current methods, developing new methods that can be integrated to our country's system of education and cultural differences by International Centre for Development of Education and Training ICDET BG institution which has an international experience on education.

Project Activities: Bulgaria had been visited, examination trips and educational meetings were held.

Project Outcome: Through determining the differences between the educational systems of Turkey and Bulgaria, studies on developing new methods that can be integrated into our educational system and cultural differences were done. 

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın