ART OF EVS

TR:


Projenin Amacı: AGH alanında daha önce yer almış gençlik çalışanlarının tecrübesi olmayan gençlik çalışanları ile deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamak istenmektedir. Proje kapsamında eğitim alacak katılımcıların yeni ortaklıklar oluşturmalarına ve farklı AGH projelerini hayata geçirmelerine imkân verilecektir.


ART OF EVS

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı
Projenin Ortakları: İtalya, İspanya, Estonya, Yunanistan, Romanya, Slovenya
Proje Fon Kaynakları: Türkiye Ulusal Ajansı
Proje Dönemi: 2018 – Devam ediyorProjenin Amacı: AGH alanında daha önce yer almış gençlik çalışanlarının tecrübesi olmayan gençlik çalışanları ile deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamak istenmektedir. Proje kapsamında eğitim alacak katılımcıların yeni ortaklıklar oluşturmalarına ve farklı AGH projelerini hayata geçirmelerine imkân verilecektir.

Projenin Faaliyetleri:
•AGH projelerini hayata geçirmek için katılımcılara araç ve bilgi sağlama;
•Katılımcı dernekler arasında yapılacak projeler için ortaklık oluşturmak;
•Ortaklar arasında karşılıklı olarak deneyim alışverişine yardımcı olmak;
•AGH' nin yaygın olmadığı yoksul bölgelerden gelen gençlerin AGH projelerine katılımını eklemek;
•AGH yönetimi ile ilgili proje sonrasında tamamlanacak bir el kitabı oluşturulmasına ilişkin temellerin atılması;
•Farklı kültürlerden gelen katılımcılar arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmek;
•Ortaklara daha fazla görünürlük kazandırmak ve proje ortakları ile sivil paydaşlar veya siyasi otoriteler arasında anlaşmalar geliştirmek.

Proje Çıktıları: 7 ülkeden 2’si engelli olmak üzere 27 katılımcı gençlik çalışanı karşılıklı deneyimlerini paylaşarak yeni ortaklıklar konusunda işbirliği sağlanmıştır.
 


Eng:

Purpose of the Project: An opportunity for the young individuals who have worked in EVS field to share their experience with others who are inexperienced is to be provided. The participants of the project will be made possible to form new partnershipscreat-e new EVS projects.


ART OF EVS

Project Owner: 
Şişli District Governorate
Project Partners: Italy, Spain, Esthonia, Greece, Romania, Slovenia
Project Funder: Turkish National Agency
Project Period: 2018 - Continuing


Purpose of the Project: An opportunity for the young individuals who have worked in EVS field to share their experience with others who are inexperienced is to be provided. The participants of the project will be made possible to form new partnerships and create new EVS projects.

Project Activities:

•Providing the participants with tools and information for carrying out the projects;
•Forming partnerships between the participating associations for the projects;
•Helping with the experience share between the partners;
•Including young people from low-income countries without EVS into the projects;
•Laying foundations for the creation of a handbook about EVS management;
•Improving mutual understanding between the participants from various cultures;
•Providing a better apparency for the partners and forming agreements between project partners and civil shareholders or political authorities.

Project Outcome: New partnerships were formed through by sharing their experiences, from 7 countries 27 participants, 2 of which are handicapped, provided cooperation for new partnerships.
 

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın