BİR KİTAP BİR İNSAN

TR:


Projenin Amacı: Şişli’de ikamet eden ve okul sıralarında kitap okuma alışkanlığı kazanamamış öğrencilerin okuma alışkanlığını ve sevgisini hayatlarına yerleştirmelerine katkı sağlanmak istenmiştir. Aynı zamanda hangi yaş grubundan olursa olsun projeye katılım gösterecek bireylerin sosyalleşmelerinde etkili olacağı düşünülmüştür.


BİR KİTAP BİR İNSAN

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı
Proje Ortakları: Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Fon Kaynakları: Kaymakamlık Özkaynakları ve Yayınevleri
Proje Dönemi: 2016

Projenin Amacı: Şişli’de ikamet eden ve okul sıralarında kitap okuma alışkanlığı kazanamamış öğrencilerin okuma alışkanlığını ve sevgisini hayatlarına yerleştirmelerine katkı sağlanmak istenmiştir. Aynı zamanda hangi yaş grubundan olursa olsun projeye katılım gösterecek bireylerin sosyalleşmelerinde etkili olacağı düşünülmüştür.

Projenin Faaliyetleri: Okunan kitapların ardından ayda bir kez “yaratıcı okuma atölyeleri”,“kitap seslendirme etkinlikleri”, “kitap kapağı resimleme”, “kitap tanıtım videosu çekimi yapmak”, “kitap yazarları ile düzenlenecek söyleşiler” proje faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.

Proje Çıktısı: Proje faaliyetleri sonunda 200 kitap 20.000 öğrenci tarafından okunmuş olacaktır.
 


Eng:

Purpose of the Project: It is aimed to support the students without reading habits residing around Şişli to acquire the habitthe interest for reading. In addition, the participants of the project, no matter the age, are expected to develop better social skills.


A BOOK MEANS A PERSON

Project Owner: 
 Şişli District Governorate
Project Partners: Şişli District Directorate of National Education
Project Funder: Governorate Resources and Publishers
Project Period: 2016

Purpose of the Project: It is aimed to support the students without reading habits residing around Şişli to acquire the habit and the interest for reading. In addition, the participants of the project, no matter the age, are expected to develop better social skills.

Project Activities: Once a month, after the books that are read, "creative reading workshops", "book dubbing activities", "book cover painting", "shooting promotional videos for books", "interviews with authors" are included within the project activities.

Project Outcome: At the end of the project, 20.000 student will have read a total of 200 books.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın