SİBER ZORBALIK

TR:


Projenin Amacı: Siber zorbalığa uğrayan bireylerin hukuki hakları konusunda bilinçlenmesi ve haklarını savunan bireylerin sayısını artırarak toplumsal bir farkındalık ve sosyal bir iyileşme süreci başlatmak amaçlanmıştır.

Web Site : http://siberzorbalik.sisliab.gov.tr


SİBER ZORBALIK

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı 
Proje Ortakları: Nişantaşı Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Fon Kaynakları: Kaymakamlık Özkaynakları
Proje Dönemi: 2016 – Devam ediyor

Projenin Amacı: Siber zorbalığa uğrayan bireylerin hukuki hakları konusunda bilinçlenmesi ve haklarını savunan bireylerin sayısını artırarak toplumsal bir farkındalık ve sosyal bir iyileşme süreci başlatmak amaçlanmıştır. 

Projenin Faaliyetleri: Siber Zorbalık kavramının sosyal ve hukuki öneminin anlatılması ve mağdurlara yardımcı olacak bilgilerin sunulduğu bir internet sitesi oluşturulması hedeflenmiştir. Anket uygulanmıştır ve Kaymakamlığımız sosyal medya hesaplarında ve resmi web sitesinde siber zorbalık konusunun önemine dikkat çekilerek 265 kişiye ulaşıldı ve farkındalık sağlanmıştır.
 
Proje Çıktısı:  Ulusal bir sempozyum düzenlenerek siber zorbalığın ne olduğu ve özellikle çocuk ve ergen grupları içerisinde yol açtığı sosyal ve psikolojik sorunlarla alakalı bilgi aktarılmasına yönelik çocukların konuşmacı olduğu bir video hazırlanacaktır.
 


Eng:

Purpose of the Project: It is aimed to inform the cyberbullying victims about their legal rightsincrease the number of individuals who are assertive while raising awareness on the subject in order to start a social healing process.


CYBERBULLYING

Project Owner: 
Şişli District Governorate
Project Partners: Nişantaşı University, Disctrict Directorate of National Education
Project Funder: District Governorate Resources
Project Period: 2016 - Continuing

Purpose of the Project: It is aimed to inform the cyberbullying victims about their legal rights and increase the number of individuals who are assertive while raising awareness on the subject in order to start a social healing process.

Project Activities: The creation of a website that contains information to help cyberbullying victims and illuminates the social and legal importance of the subject was aimed. A poll was carried out and content on Cyberbullying was drawn attention to through the social media accounts and official website of the District Governorate while reaching 265 people and raising awareness.

Project Outcome: An international symposium will be held and a video that features children on 
what Cyberbullying is and the social and psychological problems it causes on children and adolescents will be shot.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın