LIFE IMITATES ART 1-2-3

TR:


Projenin Amacı: İmkânı kısıtlı bireylerin, Avrupa Birliğinin projeye sağladığı fon vasıtasıyla ilgili ülkelerdeki kurumların bünyesinde sanatsal ve kültürel etkinliklerde bulunması amaçlanmıştır.


LIFE IMITATES ART 1-2-3

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı
Proje Ortakları: Yunanistan, Litvanya, Bulgaristan, Romanya
Proje Fon Kaynakları: Türkiye Ulusal Ajansı
Proje Dönemi:  2017 - 2020
Hibe Miktarı:

Projenin Amacı: İmkânı kısıtlı bireylerin, Avrupa Birliği'nin projeye sağladığı fon vasıtasıyla ilgili ülkelerdeki kurumların bünyesinde sanatsal ve kültürel etkinliklerde bulunması amaçlanmıştır.

Projenin Faaliyetleri:  Life Imitates Art 1-2-3 projeleri sevgi, saygı ve eşitlik temalarına odaklanan sanatsal faaliyetlerine katılımcıların dahil olmaları hedeflenmiştir.  Bu sayede proje süresince katılımcılar sanat farkındalığı, dil kazanımı, farklı kültürler tanıma tecrübeleri edinmişlerdir.

Proje Çıktısı: Sahne sanatları performansları, müzik festivalleri ve Erasmus Plus stantları oluşturulmuştur.
 


Eng:

Purpose of the Project: Attending financially limited individuals to artcultural activities within respective institutions of the participating countries through the fund provided by the European uni-on.


LIFE IMITATES ART 1-2-3

Project Owner: 
Şişli District Governorate
Project Partners: Greece, Lithuania, Bulgaria, Romania
Project Funder: Turkish National Agency
Project Period: 2017 - 2020
Grant Amount:

Purpose of the Project: Attending financially limited individuals to art and cultural activities within respective institutions of the participating countries through the fund provided by the European Union.

Project Activities: It is aimed to include the participants in artistic activities of Life Imitates Art 1-2-3 that focus on love, respect and equality. This way, the participants gained experience on art awareness, language skills and learning different cultures.

Project Outcome: Performing arts plays, music festivals and Erasmus Plus booths were held.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın