AB Türkiye Delegasyonu Basın, Bilgi ve İletişim Bölümüne Ücretli Stajyer Arıyor

TR:


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu basın, bilgi ve iletişim bölümüne 1 Temmuz 2018’den itibaren geçerli olmak üzere 6 ay süreyle ücretli stajyer arıyor.


Ana Görevler

8. AB İnsan Hakları Film Festivali’nin hazırlanması, uygulanması ve takibi iletişim ekibinin desteklenmesi

Başta 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı olmak üzere etkinlik ve bilgilendirme kampanyalarının hazırlanması ve uygulanması konularında iletişim ekibinin desteklenmesi.

Türkçe bilgisi, etkinlik organizasyonu, iletişim kampanyaları ve /veya benzeri bilgi ve iletişim faaliyetlerinde deneyim ya da kültürel alanda deneyim öncelikli tercih sebebidir.

Pozisyonla ilgilenenlerin detaylı özgeçmişlerini ve motivasyon mektubunu 02 Mayıs 2018tarihine kadar DELEGATION-TURKEY-TRAINEE-APPLICATIONS@eeas.europa.eu adresine “Traineeship- P&I” konu başlığıyla göndermesi gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesinden sonra listeye giren adaylar mülakata davet edilecektir. Değerlendirilmeye alınmayan adaylar ise maille bilgilendirilecektir.

Detaylı bilgi için; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42283/paid-traineeship-young-graduates-eu-delegation-turkey_en


Eng:

European uni-on Delegation to Turkey, the press, informationcommunication department is looking for paid interns starting from 1 July 2018 to be valid for 6 months.


EU Delegation to Turkey Press, information Tasks

The preparation, implementation, and follow-up of the communication team of the 8th EU Human Rights Film Festival,

Supporting the communication team in the preparation and implementation of activity and information campaigns, mainly the European Cultural Heritage Year 2018.

Experience in Turkish information, event organization, communication campaigns and/or similar information and communication activities, or cultural field experience is the primary choice.

Detailed resumes of those who are interested in the position and motivation letter should be sent to DELEGATION-TURKEY-TRAINEE-APPLICATIONS@eeas.europa.eu with the title of "Traineeship-P & I" until 02 May 2018.

Candidates entering the list after the evaluation of the applications will be invited to the interview. Candidates who are not taken into consideration will be notified by mail.n and Communication Department Seeks to Paid Intern
 
For detailed information; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42283/paid-traineeship-young-graduates-eu-delegation-turkey_en

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın