Polonya’da Uzun Dönem AGH – 2018

TR:


YOUTHART’ın gönderici kuruluş olacağı, 2 gönüllünün 9 ay boyunca Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında gönüllülük faaliyetleri yapacağı 2 ayaklı projenin ilki Ekim 2018‘de, ikinci ayağı ise Ekim 2019’da başlayacaktır.


Seçilecek olan her bir gönüllü, Polonya‘nın Kraków şehrindeki 2 ayaklı projeden birine katılım sağlayacaktır.

Projenin genel şartları ve 2 farklı proje seçeneği hakkında bilgi almak için tıklayınız!

Gönüllünün seçim sürecinde YOUTHART tarafından ön değerlendirme yapılarak 10 kişilik aday liste ev sahibi kuruluşa gönderilecek, son kararı ev sahibi kuruluş yetkilileri verecektir.

Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyetinde gönüllü olarak yer almak isteyenlerin aşağıdaki adımları izlemesi
gerekmektedir.

1- Proje duyurusunu dikkatlice okuyunuz. Tıklayınız!

2- YOUTHART’ın www.youthart.org.tr/evs adresindeki EVS veritabanına kaydolunuz.

3- Europass formatında İngilizce CV’nizi ve İngilizce motivasyon mektubunuzu youthart.evs@gmail.com
adresine, “Polonya/Krakow-EVS” başlığıyla gönderiniz.

Katılımcıların Erasmus+ Programı kapsamındaki sorumlulukları, proje başvuru formunda yer alan “Proje Sözleşmesi”nde açık ve net olarak belirtilmiştir. YOUTHART EVS Ekibi proje sözleşmesinde içerik değişiklikleri yapabilir. Projeye seçilen katılımcılar bu sözleşme kurallarına göre projede yer alacaklardır. Özellikle maddi kurallar açısından ileride sıkıntı yaşamamak adına bu sözleşmeyi dikkatlice okumak ve buna uygun hareket etmek katılımcıların sorumluluğudur. YOUTHART Proje Sözleşmesi’ni tekrar okumak için tıklayınız. Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı’nın işleyişi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerine başvurabilmek için üyelik şartı aranmaz, ancak, projeye kabul alan gönüllü ile proje boyunca 10 ay süreyle oluşacak yasal bağı temellendirmek adına üyelik işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. YOUTHART EVS Ekibi hali hazırda üye olanlara öncelik verebilir. Üyelik İşlemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

BAŞVURU
SON BAŞVURU TARİHİ: 13 NİSAN 2018 CUMA, SAAT 18:00


Eng:

The two-step project, with YOUTHART as the sending institution, that 2 participants will be volunteering for 9 months will begin its first step on October 2018will continue with its second step on October 2019.


Each volunteer to be selected will participate in one of the two-step projects in the Polish city of Kraków.

Click here for general terms of the project and 2 different project options!

YOUTHART will make a preliminary assessment of the volunteer's selection process and send a 10-person candidate list to the host organization, with the final decision being made by the host organization's officials.

Those who want to participate voluntarily in the European Voluntary Service activity follow the following steps
is required.

1- Read the project announcement carefully. Click here!

2. Register YOUTHART's EVS database at www.youthart.org.tr/evs.

3- Your English CV in Europass format and your English motivation letter youthart.evs@gmail.com
to the address "Poland / Krakow-EVS".

The responsibilities of the participants within the scope of the Erasmus + Program are clearly stated in the "Project Agreement" in the project application form. The YOUTHART EVS Team may make changes to the content of the project contract. Participants selected for the project will be included in the project according to these contract rules. It is the responsibility of the participants to read this contract carefully and to act accordingly in order to survive in the future in terms of material rules. Click to read the YOUTHART Project Agreement again. Click for information on the functioning of the European Voluntary Service Program.

Membership requirements are not required to apply for European Voluntary Service projects, but the membership process must be completed in order to establish a 10-month legal relationship with the project volunteer during the project. The YOUTHART EVS Team can now give priority to members. Click to get information about Membership Processes.

APPLICATION
APPLICATION DATE: APRIL 13 APRIL 2018 FRIDAY, TIME 18:00

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın