İtalya Trento 11 Ay Avrupa AGH

TR:


İtalya Trento bölgesinde 01/09/2018 – 31/07/2019 tarihleri arasında Avrupa Gönüllü Hizmeti projesinde uzun dönem Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyetinde bulunacak katılımcılar aranmaktadır


İtalya'nın Trento bölgesindeki katılımcılar, 01/09/2018 - 31/07/2019 tarihleri ​​arasında Avrupa Gönüllü Hizmeti projesinde uzun süreli Avrupa Gönüllü Hizmeti katılımcıları arıyor olacak!
Gönüllü Profili: 2018'in ikinci son tarihi olan InCo, Bolzano'da kurulu ortak kuruluşumuz olan ASSB'den gelecek iki gönüllüyü aramaya başladı. ASSB birkaç bakımevi işletmektedir. Servis 1 yıl için 2018 Eylül'de başlıyor. Önerilen Faaliyetler Gönüllüler özellikle yaşlılar için planlanan eğlence ve eğlence etkinlikleriyle huzurevleri çalışanları ile işbirliği yapacaklar.
Özellikle gönüllüler aşağıdaki faaliyetlere katılacaktır:
• Yaşlılar / engelliler için eğlence etkinlikleri düzenlemek,
• onlarla konuşmak,
• bir şey okumak,
• Bir ya da birkaç güne ait bazı gezilere katılmak,
• Farklı türden alımlar yapmak (örneğin yemek, misafirler için ilaç)
• Eğitim faaliyetlerinin destek faaliyetlerinde desteklenmesi
• bakım ve rehabilitasyon,
• yaşlılara yürüme güçlüğü eşlik eden,
• Değerlendirme toplantılarına katılmak
• Eğitmenler ve sosyal görevliler vb. Ile belirli konuları planlamak.

Başvuru Şekli:

Please follow the application procedures described on this website:
https://www.incoweb.org/News/Volunteering-experience-with-elderly-in-Bolzano

 
Eng:

Participants in the Trento region of Italy will be looking for long-term European Voluntary Service participants on the European Voluntary Service project between 01/09/2018 - 31/07/2019


COMMENTS
Participants in the Trento region of Italy will be looking for long-term European Voluntary Service participants on the European Voluntary Service project between 01/09/2018 - 31/07/2019!

Voluntary Profile:

For the second deadline of 2018 InCo has begun to look for two future volunteers from our partner organization ASSB, based in Bolzano. ASSB manages several nursing homes. The service starts in September 2018 for 1 year.
Proposed Activities:
Volunteers will collaborate with the staff of nursing homes, especially with recreational and entertainment activities planned for the elderly. In particular volunteers will be involved in the following activities:
• organizing recreational activities for the elderly / handicapped people,
• talking to them,
• reading something,
• participating in some excursions of one or more days,
• making different kind of purchases (eg food, medicine for the guests)
• support of the educators in the activities of assistance,
• care and rehabilitation,
• accompanying the elderly with walking difficulties,
• participating in the evaluation meetings
• and planning specific matters with the educators and social workers etc.

 

 

Please follow the application procedures described on this website:
https://www.incoweb.org/News/Volunteering-experience-with-elderly-in-Bolzano

 


Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın