Bulgaristan da AGH Fırsatı

TR:


BULGARİSTANDA 6 AY UZUN DÖNEM AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ SOFYADA ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİNDE.


Proje Tarihleri : 1Mart 2018 – 1 Eylül 2018
Süre: 6 ay
Yer : Sofya, Bulgaristan
Gönüllü Sayısı : 1 (Bir)
Son Başvuru : 14 Ocak saat 23.00

Açıklama
"E+Media 4 YOUth" Projesi ile farklı ülkelerden (Türkiye, Polonya, İspanya ve İtalya) dört AGH gönüllüsünün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da altı unutulmaz ve faydalı 6 ay geçirmesine olanak sağlayacak bir projedir. Gönüllüler Bulgaristan, Avrupa ve dünyadaki Bulgar gençlerin fırsatlarını yaygınlaştırmayı amaçlayan bir çevrimiçi medya projesinde çalışma şansına sahip olacaklar. Projenin facebook sayfasında çalışacak, materyalleri şu adresten paylaşacak:

Çevrimiçi TV platformumuz: https://icdetbg.eu/tv;
Online radyo platformumuz: http://icdetbg.eu/radio

Projenin ana hedefi, Erasmus + programı hakkında daha yeni, erişilebilir, etkileşimli ve etkili bir bilgi vermek ve gençlerin çoğunun bilmediği farklı fırsatlar hakkında bilgi paylaşmaktır. Projenin spesifik amacı, gençlerle doğrudan ilgili olacak gençlerin deneyimi ve beklentileri ile ilgili konularda röportajlar, belgesel ve eğlenceli sesli ve görsel materyaller yoluyla genç insanlar için bilgiyi daha ilginç ve eğlenceli bir şekilde sunmaktır. projenin faaliyetlerinde.

AGH gönüllüleri, tematik programlarda yer alacak ve projenin çevrimiçi televizyonunda ve radyonuzda yayınlanacak röportaj / rapor şeklinde proje ile ilgili materyallerin geliştirilmesi için yerel gönüllülerle birlikte ayrı karma çalışma ekiplerine dağıtılacak . Her gönüllü kendi profilini, eğitimini ve çıkarlarını uyuşturacak kişisel bir proje geliştirecek, onun becerilerini pratikte uygulamak ve yönettiği mesleği karşılama fırsatı bulacaktır. Öğretmen, gönüllülere "E+Media 4 YOUth"etkinlik ve hedefleriyle yakından ilişkili olarak kendi kişisel projelerindeki faaliyetleri planlama, organize etme ve uygulama konusunda yardım edecektir. Akıl hocası, herhangi bir soru, sorun ve endişe için onlarla düzenli toplantılar / konuşmalar yaparak elinde olacaktır. Gönüllüler, Bulgaristan'ın diğer bölgelerini ziyaret etme, yeni malzemeler toplama ve toplanan bilgileri ülke çapında yaygınlaştırma imkânına sahip olacaklar. Gönüllülerin çalışma programı, büyük Bulgar dili derslerini de içerecektir. Aynı şekilde, Bulgar halk dansları, spor salonu, Vitosha Dağı'ndaki yürüyüşler gibi özgürce seçilebilen aktiviteler de bulunmaktadır. Gönüllüler, E-xpo, spor etkinlikleri, gençlik sinema akşamları, kültürel dil kahveleri ve ulusal yemek yemekleri gibi gelişmiş gelişmelere ilişkin çalışmalarına ICDET'in ana faaliyetlerine devam edecekler.

EVS projesi, Bulgar gençlerin fırsatları ve potansiyel gerçekleşmeleri hakkında şeffaf, kolay erişilebilir ve kapma bilgilerinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak. AGH gönüllüleri yerel gönüllülerle aynı ihtiyaçları ve çıkarları, yani Erasmus + yaygın eğitim araçlarıyla eğitim ve öğretim gelişimini paylaşacaklar.

Başvuru
Başvuru yapmak isteyen kişilerin https://docs.google.com/forms/d/1pkE1svMYGGGkT1yZUk5MaA3WI7vHWq0j2OkS3nJXyWc  linkinden istenen bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Başvuranları yapanların kurumumuz sosyal medya hesaplarını beğenmeleri + puan olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle bu konuya lütfen dikkat ediniz.

Başvuru Sonrası Süreç
Son başvuru tarihine kadar hiçbir başvuru için işlem yapılmaz. Başvuru süresi dolduktan sonra tüm
başvurular değerlendirmeye alınır. Başvuruların yoğunluğu nedeniyle sadece olumlu değerlendirilen
adaylar ile irtibata geçilir. Sorularınız için lütfen iletisim@sisliab.gov.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.

     *Gönüllülerin tüm ihtiyaçları karşılanacak ayrıca cep harçlığı verilecektir. Şişli Kaymakamlık AB
Sosyal medya hesaplarını takip ederek şansınızı arttırabilirsiniz! 

http://www.instagram.com/sisliabproje

http://www.twitter.com/SisliABproje


http://www.facebook.com/SisliABProje


Eng:

6 MONTHLY EUROPEAN VOLUNTEER SERVICE IN BULGARIA IN INTERNATIONAL YOUTH CENTER IN SOFIA.


 

Project Dates: 1 March 2018 - 1 September 2018
Duration: 6 months
Location: Sofia, Bulgaria
Number of Volunteers: 1 (One)
Deadline: January 23 at 23.00

Explanation "E + Media 4 youth" project with from different countries (Turkey, Poland, Spain and Italy) four EVS volunteers of Bulgaria's capital Sofia will allow you to spend a memorable and useful under a project is 6 months. Volunteers Bulgaria will have the opportunity to work on an online media project aimed at expanding the opportunities of Bulgarian youth in Europe and the world. The project will work on the facebook page and share the materials in the following context: Our online TV platform: https://icdetbg.eu/tv;


EVS volunteers will be involved in thematic programs and will be distributed to separate co-operation teams with local volunteers for the development of project-related materials in the form of interviews / reports to be published on the project's online television and radios. Each volunteer will develop a personal project that will comply with their profile, education and interests, and will have the opportunity to meet and practice their skills practically. The teacher will help volunteers to plan, organize and implement activities in their personal projects, closely related to the activities and goals of "E + Media 4 YOUth". The mentor will be in possession of regular meetings / conferences with them for any questions, problems and concerns. Volunteers will have the opportunity to visit other parts of Bulgaria, collect new materials, and disseminate information gathered nationwide. Volunteers' work program will also include major Bulgarian language lessons. Likewise, there are freely selectable activities such as Bulgarian folk dances, a gym, and hikes on Mount Vitosha. They will continue their main activities in ICDET on volunteer work, E-xpo, sports events, youth cinema evenings, cultural language halls and national food dinners. The EVS project will contribute to the dissemination of transparent, easily accessible and grabbing information on Bulgarian youth opportunities and potential events. EVS volunteers will share the same needs and interests as local volunteers, ie education and training development with the Erasmus + non-formal education tools.
 

Application
If you want to apply, you need to fill in the information requested at https://docs.google.com/forms/d/1pkE1svMYGGGkT1yZUk5MaA3WI7vHWq0j2OkS3nJXyWc. Liking those who make the applicants' social media accounts will be considered + points. For this reason please note this issue.

Post-Application Process
No application will be processed until the deadline. After the application period expires, all
the applicants are assessed. Due to the intensity of the applications,
the candidates are contacted. For your inquiries, please contact us at iletisim@sisliab.gov.tr.

     * All the needs of the volunteers will be covered and pocket money will be given.
Şişli District Governorship AB
You can increase your chances by following social media accounts!
http://www.instagram.com/sisliabproje
http://www.twitter.com/SisliABproje
http://www.facebook.com/SisliABProje Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın